Gŵyl Afon Ogwen River Festival

Friday 22nd - Sunday 24th September 2023


Download

Download poster! [size: 2 MB]
Rhaglen Cymraeg [size: 117 kB]
English Programme [size: 88 kB]

Cefnfaes

Gweithdy Aderyn Mosaig/Mosaic Bird Workshop with Mazin Mosaics

(Cefnfaes)

 • Sunday / Dydd Sul 24th September
 • Canolfan Cefnfaes
 • 10.00-12.00

Pris tocyn yw talu'r hyn y gallwch ei fforddio -

 • Rhodd awgrymedig- £5 consesiynau, £10 i dalu costau, £15 i'w dalu ymlaen

Tickets are pay what you can afford -

 • Suggested donations - £5 concessions, £10 to cover costs, £15 pay it forward for future events.

Come and join me Mel Roberts of Mazin Mosaics to make a unique bird and have fun.

You will learn how to make a bird mosaic using crockery and tiles. You will also learn how to grout your mosaic .

Everything is included

Dewch I ymuno a mi Mel Roberts i greu mosaig unigrw o aderyn ac i gael hwyl.

Byddwch yn dysgu sut i greu mosaic o aderyn trwy ddefnyddio crochenwaith a teils. Hefyd byddwch yn dysgu sut i growtio eich mosaic.

Bydd popeth wedi'r gynnwys

Book Online Here

Gweithdy Aderyn Mosaig/Mosaic Bird Workshop with Mazin Mosaics

Gweithdy Cyanotype/Cyanolumen Workshop With Mary Thomas

(Cefnfaes)

 • Sunday / Dydd Sul 24th September
 • Canolfan Cefnfaes
 • 13.00 – 15.00

Pris tocyn yw talu'r hyn y gallwch ei fforddio -

 • Rhodd awgrymedig- £5 consesiynau, £10 i dalu costau, £15 i'w dalu ymlaen

Tickets are pay what you can afford -

 • Suggested donations - £5 concessions, £10 to cover costs, £15 pay it forward for future events.

Mary experiments with alternative camera-less photography by working with Cyanotype and Lumen processes; she describes her work as part art, science and alchemy. She explores time, history and ideas through visual findings. Nature inspires her practice through experimentation, using plants and natural materials to push the boundaries of photographic process. Her work is continually evolving while staying true to her love and wonder of the natural world that inspires her.

Come and create your own images using plants and foliage that will be provided but please feel free to bring your own too.

Mae Mary yn arbrofi gyda ffotograffiaeth amgen heb gamera trwy weithio gyda phrosesau Syanoteip a Lumen; mae’n disgrifio ei gwaith fel rhan o gelf, gwyddoniaeth ac alcemi. Mae hi’n archwilio amser, hanes a syniadau trwy ganfyddiadau gweledol. Mae natur yn ysbrydoli ei hymarfer trwy arbrofi, gan ddefnyddio planhigion a deunyddiau naturiol i wthio ffiniau prosesau ffotograffig. Mae ei gwaith yn esblygu’n barhaus tra’n aros yn driw i’w chariad a’i rhyfeddod o’r byd naturiol sy’n ei hysbrydoli.

Dewch i greu delwedd gan ddefnyddio dail a phlanhigion, croeso i chi ddod a rhai gyda chi.

Book Online Here

Gweithdy Cyanotype/Cyanolumen Workshop With Mary Thomas

Gweithdy Gemwaith/Jewelery Workshop With Hannah Coates

(Cefnfaes)

 • Sunday / Dydd Sul 24th September
 • Canolfan Cefnfaes
 • 16.00-18.00

Pris tocyn yw talu'r hyn y gallwch ei fforddio -

 • Rhodd awgrymedig- £5 consesiynau, £10 i dalu costau, £15 i'w dalu ymlaen

Tickets are pay what you can afford -

 • Suggested donations - £5 concessions, £10 to cover costs, £15 pay it forward for future events.

Gweithdy Gemwaith/Jewelery workshop with Hannah Coates

Come along and make a fish brooch under the guidance of artist jeweller, Hannah Coates, using a selection of recycled materials.

Dewch i greu broetsh pysgodyn allan o ddeunyddiau gwahanol wedi cael eu hailgylchu, o dan arweiniad y gemydd Hannah Coates.

Book Online Here

Gweithdy Gemwaith/Jewelery Workshop With Hannah Coates


All Festival Locations

WEBSITE SECTIONS

Contributors

Contributors

View the list of contributors with link to program & map.

Map

Map

Interactive map showing all the venues for the Gŵyl Afon Ogwen River Festival's events.

Sponsors

Sponsors

Gŵyl Afon Ogwen is sponsored by the following: Bethesda Community Council, Dab Design, Partneriaeth Ogwen

Get In Touch

Fill in the form we'll get back shortly